GBU – instruktør

jakob-og-bent

På vedhæftede billede forbereder Jakob Ludvigsen og Bent Petersen deres undervisning til kurset i Ilulissat.

GBU – instruktør uddannelse.

GBU har besluttet at der hen over sommeren 2014 skal uddannes et antal GBU – instruktører, disse instruktører får til opgave at gennemføre fodboldtrænerkurser for nye trænere – specielt med fokus på planlægning, organisering og afvikling af GBU-græsrodsfodbold-aktiviteter.

Denne uddannelse af GBU – instruktører er en naturlig følge af de forholdsvis mange grønlandske fodboldtrænere, som de senere år har deltaget på diverse B1a-/B1b- og B2-uddannelsesforløb i Grønland.

Det bliver af stor betydning at GBU-instruktørerne formår at gennemføre fodboldtræner kurser, hvor der hovedsagelig bliver undervist på grønlandsk – sådan at en ”omstændige to-vejs” tolkning bliver væsentlig reduceret, dette vil uden tvivl medføre en langt mere levende og effektiv kommunikation mellem kursister og instruktører.

Ligeledes er det stor styrke, at GBU-instruktørernes har et indgående kendskab til de specielle forhold, som er gældende i Grønland i almindelig hed og indenfor grønlandsk fodbold i særdeleshed.

Ilulissat 2014:

I den kommende uge er det planen, at Jakob Ludvigsen fra Kangaatsiaq og Bent Petersen fra Ilulissat, gennemfører uddannelsen som GBU – instruktør, dette foregår efter følgende plan:

Om formiddagen underviser Jakob L. og Bent P. lokale fodboldskole-trænere – om eftermiddagen følges der op med praktisk vejledning og instruktioner af disse fodboldtrænere, dette i forbindelse med afvikling af GBU – Coca-Cola fodboldskole. Før og efter ovenstående forløb modtager Jakob og Bent supervision og vejledning.

Qeqertarsuaq 2014:

I den efterfølgende uge, gentages samme forløb med uddannelse af Oluf Olrik i Qeqertarsuaq.

Narsaq og Tasiilaq:

I slutningen af juli og starten af august 2014, er det planen at Kent Kielsen i Narsaq – Tekle Gebrelul og Anders Mathiesen i Tasiilaq gennemfører en tilsvarende uddannelse som GBU-instruktører.

 

Med Venlig Hilsen              Grønlands Boldspil-Union                        John Thorsen (formand)

 

Bemærk:

Ønskes yderlige oplysninger – kontakt John Thorsen (48 35 87)