Seneste nyhed

GM-2015 & CCC aasamut ingerlanneqarnisaanni pilersaarutit

Meeqqat nukarliit, angajulliit region avannaaniaamma region diskobugtimilu tamarmik

Aasianni ingerlanneqassapput T -4I- aaqqissuisoralugu.

Meeqqat nukarliit/yngre børn 2004- 2006.

Avannaa: Aasianni T-41 aaqqissuisoralungu ingerlanneqassaaq kingusinnerpaami uge 28.

UB-68 – Uummannaq

UB-83 – Upernavik

I-69 – llulissat

N-48- llulissat

T-41-Aasiaat

G-44- Qeqertarsuaq

Qeqqa: Nuummi, lT-79 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28.

lT-79 – Nuuk

NUK-Nuuk

Kagsassuk – Maniitsoq

S-68 – Sisimiut

B-67 – Nuuk

Kujataa: Qaqortumi K-33 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28, tassani pineqarput meeqqat

nukarliit aamma angujulliit.Taakkulu ukioqatingiiaat tamarmik imminnut marloriarluk naapillutik.

(N)= Nukarliit

(A)=Angajulliit

Nagtoralik – Paamiut (N)

K-1933 – Qaqortoq (N)

N-85 – Narsaq (N)

Nagtoralik – Paamiut (A)

K-1933 – Qaqortoq. (A)

N-85 – Narsaq (A)

Tunu: Tasilaami ATA aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28-mi, pineqartut tamarmik holde

ataasiungamik. Aaqqissuissappata ATA, Tasiilaq nunarfittaai aperineqassapput.

ATA- Tasilaaq (N)

lT-80 -Tunu (A)

Kalaallit Nunaanni

Arsaattartut Kattuffiat

Meeqqat angajulliit/ældre børn 2001- 2003.

Avannaa: Aasianni T-41 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 29.

Malamuk – Uummannaq.

UB-83-Upernavik

I-69 – llulissat

N-48- llulissat

K-45 – Qasigiannguit

Ipp.53 – Kangatsiaq

KB-84 – Kangatsiaq

T-41- Aasiaat

G-44- Qeqertarsuaq

Malamuk – Uummannaq

Qeqqa: Nuummi B-67 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 29.

B-67 – Nuuk

NÛK – Nuuk

Kagsagssuk – Maniitsoq

S-68 – Sisimiut

Arnat inuusuttut 9:9 1997 – 2000 GM pissartanngorniunneq.

lkinnerpaamik klubbit sisamaasariaqarput GM ingerlanneqassanguni.

Nalunaartoq ataasinnaanngami ingertanneqassanngilaq.

Angutit inuusuttut U-18. 1997 – 2000 GM pissartanngorniunneq.

Nagtoralik – Paamiut finaalit aaqqissuutissavaat uge 30 holdet 6-it peqatassapput.

Nagtoralik aaqqissuisutut toqqaannaq finalerundemut.

Avannaa: Uummannami Malamuk aaqqissuisoralungu, imminnut marloriaq ajungaasut nr. 1

Finalerundemut, kingusinnerpaami Uge 27.

UB-83 – Upernavik

Malamuk – Uummannaq

Diskobugt: Ilulissani I-69 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28 nr. 1+ 2 finalerundemut.

N-48 – llulissat

I-69 – llulissat

K-45 – Qasigiannguit

Qeqqa: Nuummi NBU aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28 nr. l finalerundemut.

lT-79- Nuuk

B-67 – Nuuk

Kagsagssuk – Maniitsoq.

Kujataa: K.33 toqqaannaq finalerundemut Paamiunut .

Nagtoralik aaqqissuisutut toqqaannaq finalerundemut.

Kalaallit Nunaanni

Arsaattartut Kattuffiat

Arnat 2000 GM pissartanngorniunneq Nuummi NÛK aaqqissuisoralungu uge 31, holdet 6-it

ajugaaniutissapput. NÛK aaqqissuisutut toqqaannaq finalerundemut.

Avannaa: Uummannami UB-68 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28 nr. l finalerundemut.

UB-83 – Upernavik

UB-68 – Uummannaq

Malamuk – Uummannaq.

Diskobugt: Aasianni lpp. 53, aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28 nr. 1+ 2 finalerundemut.

K-45 – Qasigiannguit

l-69- llulissat

D-76- Qeqertarsuaq

lpp.53 – Kangaatsiaq

KB-84 – Kangaatsiaq

Qeqqa: Nuummi NBU aaqissuisoralugu kingusinnerpaami uge 28. 1 finalerundemut.

IT-79 – Nuuk

B-67 – Nuuk

S-68 – Sisimiut

Kujataa: Qaqortumi K-33, aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28 nr. l finalerundemut.

K-1933 – Qaqortoq

Nagtoralik – Paamiut.

Angutit inersimasut.

Qasigiannguani K-45 aaqqissuisoralungu uge 32 – holdet 8 anngunnikut unemmersuassapput.

Kugsak 45 – Aaqqissuisutut toqqaannaq finalerundemut.

Avannaa: Uummannami Eqaluk 56 aaqqissuisoralungu mellemrunde kingusinnerpaami uge 29 nr. 1

finalerundemut.

E-56 – lkerasak

UB-83 – Upernavik

UB-68 – Uummannaq

Malamuk – Uummannaq

Diskobugt: llulissani N-48 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 29- naaneraniit nr. 1 + 2

fianlerundemut.

N-48 – llulissat

l-69 – llulissat

G-44 – Qeqertarsuaq

T-4L – Aasiaat

lpp. 53 – Kangatsiaq

K-45 – Qasigianngu¡t – toqqaannaq finalerundemut aaqqissuisutut.

Kalaallit Nunaanni

Arsaattartut Kattuffiat

Qeqqa: 1, Sisimiun¡ – SAK aaqqissuisoralungu indledendekampe kingusinnerpaami uge 27 nr. 1 + 2

mellemrundemut.uge 29. sisimiuni.

SAK – Sisimiut

S-68 – Sisimiut

FC Sisimiut – Sisimiut.

Qeqqa 2: Kaassassuk – Maniitsoq toqqaannaq mellemrundemut uge 29 Sisimiuni.

Qeqqa 3: Nuummi, aaqqissuisoq NBU indledende runde kingusinnerpaami uge27 nr. 1+ 2 + 3

mellemrundemut

uge 29 Sisimiuni.

lT-79 – Nuuk

NUK – Nuuk

B-12- Nuuk

B-67 – Nuuk

GSS – Nuuk

Qeqqani: Sisimiuni SAK aaqqisuisoralugu Mellemrunde uge 29. Holdet 6 peqataallutik, 1+2 finalerunde.

Kujataa: Narsaq N-85 aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 29 mellemrunde nr.1 finalerundemut,

K-1933 – Qaqortoq

Eqaluk 54 – Tasiusaq

Nagtoralik – Paamiut

N-85 – Narsaq

Tunu: Tasiilami ATA aaqqissuisoralungu kingusinnerpaami uge 28-mi. Mellemrunde nr. 1 finalerundemut.

ATA- Tasiilaq

lT-80 -Tunu.

Kalaallit NunaanniArsaattartut Katuuffiat TU maj 2015