Seneste nyhed

Nye GBU-dommerinstruktører

GBU dommerkursus

GBU dommerkursus

I weekenden afholdt GBU I samarbejde med DBU en GBU-dommerinstruktørkursus i Nuuk for etablerede

dommere, som har mod på at påtage sig instruktørrollen overfor nye GBU-dommere.

Fra DBU var det Leif Dalskov-Andersen der stod for undervisningen med Jens Tang Olesen som facilitator.

Dette instruktørkursus går ud på, at de grønlandske GBU-dommerinstruktører skal kunne instruere nye

dommeraspiranter, således de kan dømme en fodboldkamp. De bliver ikke fuldt uddannede dommere, men de

vil få indsigt nok i reglerne i en fodboldkamp, at de kan dømme børne-, og ungdomskampe og sågar

seniorkampe efterhånden.

Formålet er at aktivere så mange dommere som muligt rundt om i hele Grønland, så vi så vidt kommer ud af det

tilbagevendende problem, nemlig mangel af dommere til turneringer og andre kampe. Det har været vigtigt at de

nye dommerinstruktører har stor viden i fodboldloven samt at de kan formidle emnet på grønlandsk.

De GBU-dommere der markerer sig, vil senere få lejlighed til at tage en rigtig dommeruddannelse.

De nye GBU-dommerinstruktører er:

Jens Ole Geisler, Qaqortoq

Angerla Poulsen, Nuuk

Frederik Sandgreen, Ilulissat

Michael Jensen, Nuuk

Albrecht Brandt, Qeqertarsuaq

Steffen Silassen, Nuuk

Lars Frederik Lundblad, Sisimiut

Nikkulaat Heilmann, Upernavik