Repræsentantskabsmøde 2014

mobilimit_1013GBU hold repræsentantskabsmøde søndag den 19. oktober 2014.
I den anledning blev vedtægterne udskiftet med nye vedtægter, som vedhæftes.

John Thorsen blev valgt som formand.

Resten af bestyrelsen er som følger:

Gerth Fleischer

Jens Mølgaard

Oluf Olrik

Nukannguaq Zeeb

Allan Eriksen

Kent Kielsen

 

Resten af bestyrelsen konstituerer sig på torsdag.

Amatør-og ordensudvalg:

Abia Abelsen

Jens Lennert

Nathan Biilmann