Trænerkursus

trnerkursusisterInteresserede fodboldtrænere har igen i 2015 mulighed for at tilmelde sig fodbold træner-kurser i Grønland –

nedenstående kurser er første del af en internationalt og UEFA godkendt fodboldtræneruddannelse – kurserne er

et resultat af et flerårig konstruktivt og effektivt samarbejdsaftale mellem GBU og DBU.

Kursussted og kursustider:

Qaqortoq: B1b-kursus

Fredag d. 29. maj kl. 16.00 – 21.00

Lørdag d. 30. maj kl. 09.00 – 18.00

Søndag d. 31. maj kl. 09.00 – 18.00

Nuuk: B1a-kursus

Fredag d. 5. juni kl. 16.00 – 21.00

Lørdag d. 6. juni kl. 09.00 – 18.00

Søndag d. 7. juni kl. 09.00 – 18.00

Tilmelding senest d. 20. maj 2014

Tilmeldelser:

Interesserede der ønsker at deltage, eller har behov for yderlige oplysninger skal tage kontakt til GBU ved Kent

Kielsen på mobil nr. 56 01 94 eller e-mail keki@kujalleq.gl. eller Nike Lyberth Berthelsen (gbu@gbu.gl)

mobil 52 24 13, efter kl. 16.00.

Vigtig: At kursisterne oplyser e-mail adresse og deres mobil nr. i forbindelse med tilmeldelsen.

Kursisterne vælger selv om de vil starte med B1a-kursus, eller det passer bedre at starte på er B1b-kursus.

(kursister der har gennemført både B1a- og B1b-kurserne kan søge om, at fortsætte på B2-uddannelsen)

Kursisterne optages i den rækkefølge de tilmelder sig og af økonomiske hensyn er der kun et begrænset antal

pladser til udefra kommende kursister.

Økonomi: (bemærk at kursist afgiften er sat ned)

Der er en deltagerbetaling på kr. 500,00, som skal betales ved tilmeldelse og først når beløbet er sat ind på

GBU`s konto (6471 1541878) er tilmeldingen accepteret – når GBU har bekræftet kursistens tilmeldelse og

betaling, dækker GBU udgifterne til rejse og ophold, samt øvrige kursusudgifter.

Af økonomiske årsager, anmodes de tilrejsende deltagere om i muligt omfang selv at sørge for indkvartering hos

familie og/eller venner.

Med venlig hilsen Grønlands Boldspil-Union Kent Kielsen (uddannelsesudvalget)