Vedtægter

1. KATTUFFIUP ATIA SIUNERTAALU

§ 1

1.1          Kattuffiup ateraa Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat.  Kattuffik aallarnerneqarpoq 4. juli 1971.

1.2          Kattuffik ilaasortaavoq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut.

1.3          Nunanut allanut  kiinnertarnermi ateq The Football Association of Greenland atorneqartassaaq.

§ 2

2.1     Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata siunertaraa Kalaallit Nunaanni arsaattartut tamaasa ataatsimoortinniarlugit soqutigisaallu nakkutigissallugit Kalaallit Nunaanni arsaattarnerup siuarsarnissaanut.

2.2     Siunertaq taanna anguniarneqassaaq ilaatigut unammisitsisarnertigut, sungiusaasartut ilinniartitaanerata isumagineratigut, dommerit  ilinniartitaanerata nakkutigineratigut. Arsaanneq pillugu inatsisiliornikkut malittarisassaliornikkullu taakkulu eqqortillugit ingerlatsinikkut.

§ 3

3.1     Kattuffimmi ilaasortat arsaannermi malittarisassaattut atuutissapput arsaanneq pillugu malittarisassat ”The International Football Association Board”-imi sukkulluunniit atuuttuusut. Arsaannermik malittarisassani allannguutaasussat aammalu piffissaq atortuulerfissaq siulersunut ilaasortanit nalunaarutigineqassapput.

§ 4

4.1     Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat Kalaallit Nunaanni  arsaannermi qullersaalluni oqartussaavoq.

2. KATTUFFIUP ILAASORTAI

§ 5

5.1     Kattuffimmi ilaasortanngorsinnaapput timersoqatigiiffiit arsaannermik ingerlataqartut, Kalaallit Nunaanni najugallit.

§ 6

6.1     Ilaasortanngorniarluni qinnuteqaat kattuffimmut nassiunneqassaaq. Qinnuteqaammut ilanngullugit tunniunneqassapput timersoqatigiiffiup malittarisassai, siulersuisunut ilaasortanik  nalunaarsuut atorfii, najugaalu ilanngullugit aammalu ilaasortat amerlassusiannut nalunaarsuut ukununnga imiikkoortiterlugit:

a) Inersimasut 31-it sinnerlugit ukiullit.

b) Inersimasut 19-iniit 30-nut ukiullit.

c) Inuusuttuaqqat 15-niit 18-inut ukiullit.

d) Meeqqat 15-nit inorlugit ukiullit.

§ 7

7.1     Timersoqatigiiffik ilaasortanngorsinnaavoq arsaattartunik 15-nit sinnerlugit ilaasortaqaruni aammalu qinnuteqaat nassiukkuniuk timersoqatigiiffimmi arsaattartuviit nalunaarsuutaat ilanngullugu,  ulloq ukiorlu inuuffik ilanngullugit.

7.2     Kiisalu timersoqatigiiffiup arsaannermi atisaasa qanoq ittuunerisa nalunaarutiginissaat piumasaqaataavoq.

§ 8

8.1     Timersoqatigiiffiit ukiut tamaasa Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiannut  ilaasortanut nalunaarsuut tunniuttassavaat, ilaasortallu amerlassusiat Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut kingusinnerpaamik oktobarip 31-anni tunniunneqareersimassaaq.

§ 9

9.1     Timersoqatigiiffiit pisussaapput siulittaasoq taarserneqarsimappat kattuffimmut nalunaarutigissallugu.

9.2   Aammattaaq ukiumut ataasiarlutik siulersuisut nalunaarsorneqarfiat nassiutissavaat immikkut timersoqatigiiffiup siulittaasuatalu sumiiffii taallugit.

9.3     Allaffiup ukiumut ataasiarluni timersoqatigiiffinnut tamanut nassiussuuttassavaa.

§ 10

10.1   Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffianni timersoqatigiiffiit ilaasortat pisussaapput kattuffiup inatsisai malissallugit.

§ 11

11.1   Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat kiisalu timersoqatigiiffiit tamanut ammasumik unammisoqartillugu pisussaaffigaat programiminni Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni ilaasortaanertik nalunaarutigissallugu.

3. TUNUARTITAAGALLARNEQ ILAASORTAAJUNNAARSITAANERLU

& 12

12.1   Timersoqatigiiffiit §10-mi pisussaaffigititaasut taaneqarsimasut unioqqutissimappatigit tamanna Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffianniit tunuartitaagallarnermik ilaasortaajunnaarsitaanermilluunniit kinguneqarsinnaavoq.

§ 13

13.1   Timersoqatigiiffimmi ilaasortaasoq pissusilersornermigut Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata imaluunniit timersoqatigiiffimmut ilaasortaaffigisami ataqqineqarneranut ajoqutaasinnaasumik takutitsisimappat, kattuffik piumasaqarsinnaavoq ilaasortaq pineqartoq timersoqatigiifiimmiit ilaasortaajunnaarsinneqaqqullugu.

13.2   Apeqqut tamanna illuatungeriinnit tamanit Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata Amatør- aamma Ordensudvalgianut ingerlateqqinneqarsinnaavoq.

13.3      Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata piumasarisinnaavaa ilaasortaajunnaarsitaaneq Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiata ataani kattuffeqarfinnut tamanut atuuttariaqartoq. Kattuffiup taamatut piumasaqaat, iliuuseqarsimanerup pissusaa, ilaasortaajunnaarsitaanerup sivisussusissaa il.il. Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut nassiutissavaa, taassumalu Amatør- aamma Ordensudvalg-iata suliassaq aalajangiiffigissavaa.

4. KATTUFFIUP SULIASSAI

§ 14

14.1   Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata suliassai ukunannga isumagineqassapput:

1. Sinniisuutitanit – ataatsimeersuarnermit.

2. Siulersuisunit.

3. Amatør- aamma Ordensudvalg-imit.

5. ATAATSIMEERSUARNEQ

§ 15

15.1   Ataatsimeersuarneq kattuffimmi oqartussaaffiuvoq annerpaaq. Ataatsimeersuarneq ukunannga ilaasortaqassaaq.

1.    Kalaallit Nunaanni Arsaatartut Kattuffiata  siulersuisui.

2.    Timersoqatigiiffiit sinnerlugit sinniisuutitat kommunenit makkunannga tamarmik ataaseq:.

Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq, Illoqqortoormiit.

§ 16

16.1   Ileqquusumik ataatsimeersuarneq ukiut marlukkaarlugit ingerlanneqartassaaq.

16.2   Qaqugu ataasimeersuarnissaq, ataatsimeersuarfissaq, ataatsimeersuarnermilu najoqqutassaq allakkatigut ilaasortanut nalunaarutigineqartassaaq kingusinnerpaamik ataatsimeersuarnissaq sapaatip akunnerinik 6-nik sioqqullugu.

16.3   Ullormut oqaluuserisassat, ukiumoortumik naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut siunnersuutillu tiguneqarsimasut  nassiunneqarsimassapput ullunik 14-nik sioqqutsisumik.

§ 17

17.1   Ataasimeersuarnermi ullormut oqaluuserisassat immikkoortunik makkunannga imaqassapput:

1) Ataatsimeersuarnerup ammarneqarnerani tikilluaqqusineq

2) Ataatsimeersuarnermi aqutsisussamik qinersineq.

3) Taasineqartillugu taasinermik kisitsisussanik qinersineq.

4) Kattuffiup siulersuisuisa nalunaarutaat, siulittaasumit.

5) Naatsorsuutit kukkunersiorneqarsimasut akuerisassatut saqqummiunneqassapput. Siumoortumillu aningaasatigut pilersaarutit saqqummiunneqassapput.

6) Ilaasortaanermut ukiumoortumik akiliutissap aalajangiunneqarnera.

7) Siunnersuutit tiguneqarsimasut oqaluuserinerat aalajangiivigineqarnerallu.

8)  Siulersuisussanik sinniisussanillu qinersineq:

a) Siulittaasoq.

b) Aningaaserisoq.

c) Siulersuisunut ilaasortat tallimat.

d) Sinniisussat marluk.

9)   Amatør- aamma Ordensudvalg-imut qinersineq.

a) Siulittaasoq

b) Ilaasortat marluk

c) Sinniisussaq ataaseq.

10)   Kukkunersiuisumik qinersineq.

11)   Tamalaat.

17.2   Ataatsimeersuarnermi sinniisuutitaasoq nammineq najuulluni taasissaaq.

§ 18

18.1   Ataatsimeersuarnissamut oqaluuserisassatut siunnersuutitKalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffianni siulersuisunut anngutereersimassapput kingusinnerpaamik ataatsimeersuarnissaq qaammammik ataatsimik sioqqullugu.

18.2   Ataatsimeersuarnissamut siunnersuutit tamarmik ataatsimeersuaqataasussanut               nassiunneqareersimassapput sapaatip akunnerinik marlunnik sioqqutsisumik.

18.3   Siunnersuuteqarsinnaatitaapput siulersuisunut ilaasortat, timersoqatigiiffiillu. Siunnersuutit oqaluuserisassanut ilanngunneqassanersut siulersuisut nalinginnaasumik amerlanerussuteqarneq tunngavigalugu aalajangiivigissavaat.

18.4   Kattuffiup inatsisaasa allannguutissaannik siunnersuutit aammalu siunnersuutit timersoqatigiiffiit pillugit aningaasartuutit amerlissutissaannik annertuumik nassataqarsinnaasut taamatut iliorluni saqqummiunneqassapput aammalu ullormut oqaluuserisassani immikkoortunngorlugit oqaluuserineqassallutik; taamaattoq akuerineqarnissaannut piumasarineqarpoq, taasisinnaatitaasut katersuussimasut ikinnerpaamik affaat najuutissasut, aammalu taasinerit 2/3-ii siunnersuummut akuersissasut.

§ 19

19.1   Ataatsimeersuarneq aalajangiiffiusinnaassaaq minnerpaamik ataatsimeersuarnermi taaseqataasinnaasut affaat peqataappata.

§ 20

20.1   Siulersuisut sukkulluunniit immikkut ittumik  ataatsimeersuariaqqusisinnaapput aammalu immikkut ittumik ataatsimeersuariaqqusissapput kattuffimmi ilaasortat ikinnerpaamik ¼-iisa tamanna piumasarippassuk. Ileqquusumik ataatsimeersuarnertut iliorluni taamatullu sioqqutsisumik nalunaarluni ataatsimeersuariaqqusisoqassaaq.

6. SIULERSUISUT

§ 21

21.1   Kattuffiup suliassaasa isumagineqarnissaannut pilersinneqassapput siulersuisut arfineq marlunnik ilaasortallit. Siulersuisut namminneq inissitsitissapput, siulitaasup tulleqarluni allatseqarlunilu. Siulersuisut kattuffik siulersorlugulu avammut sinniisuuffigissavaat. Ataatsimeersuarnermi aalajangikkat naammassisassavaat, aningaasaqarneq kiisalu suliassat §2-mi taaneqartut ingerlatissalugit.

21.2   Siulitaasup pisariaqartitsineq naapertorlugu siulersuisut ataasimiigiaqqusassavai.

21.3   Siulersuisut suleriaasissartik namminneq aalajangertassavaat, pilersittassallugillu ataatsimiititaliat kattuffiup ingerlanneqarneranut pisariaqartut, makkulu ilaatinneqarsinnaallutik:

a) unammisitsinermut ataatsimiititaliaq,

b) dommerinut ataatsimiititaliaq,

c) paasiniaasarnermut ataatsimiititaliaq,

d) ineriartortitsinermut ataatsimiititaliaq

e) allallu pisariaqartitat.

21.4 Siulersuisut ataatsimiititaliani assigiinngitsuni siulitaasussat toqqartassallugit.

21.5 Ataasimiititaliamut ilaasortassat ataatsimeersuarneq

naatsinnagu inuttalerneqareertassapput.

21.6   Siulittaasoq ukiuni sisamani atasussanngorlugu qinerneqartassaaq, siullermeersumik 1999-imi.

21.7 Aningaaserisoq ukiuni sisamani atasussanngorlugu qinerneqartassaaq, 1999-imili siullermeernermi ukiuni marluinnarni atasussanngorlugu, tamatuma kingorna siulittaasup qinigassanngortinngiffigisaani.

21.8   Ukiumi siulittaasup qinigaaffiani siulersuisunut ilaasortat pingasut qinerneqartassapput. Ukioq 2003-mi ataatsimeersuarnermi qinigaanerpaat pingasut ukioq 2005-imi ingerlaqqissapput, tamatuma kingorna ukiumi aningaaserisup qinigaaffiani siulersuisunut ilaasortat marluk qinerneqartassapput.

Tunuartoqarniarpat qinigassat ilaqqinneqassapput.

21.9   Kattuffiup siulittaasua pinngitsoorani Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni siulersuisunut ilaasortaassaaq.

21.10 Siulersuisut piginnaatinneqarput pisariaqarfiani aningaaserivimmut kassekredit-imik isumaqatiginninniarsinnaanermik.

7. NAATSORSUUTIT

§ 22

22.1   Ukioq naatsorsuiffik januarip aallaqqaataaniit decembarip 31-annut pisassaaq.

22.2   Ukiut tamaasa apriilip aallaqqaataa nallertinnagu naatsorsuutit aningaaserisumit kukkunersiuisunut saqqummiunneqareersimasassapput.

22.3   Kukkunersiuisut maajip aallaqqaataa nallertinnagu naatsorsuutit kukkunersioreersimasavaat oqaaseqarfigalugillu.

22.4   Naatsorsuutit kukkunersioriikkat ataatsimeersuarnermi akuerisassanngorlugit saqqummiunneqassapput. Ukiuni ataatsimeersuarfiunngitsuni naatsorsuutit siulersuisunut saqqummiunneqassapput.

22.5   Naatsorsuutit akuerineqarsimasut tamanut takusassiarineqassapput.

22.6   Ilaasortaanermut ukiumut akiliutigineqartartussaq atatsimeersuarnermi angissusilerneqartassaaq. Ilaasortaanermut akiliut akilerneqartassaaq kingusinnerpaamik 1. marts, imaluunniit ullup ilaasortanngorfiup kingorna kingusinnerpaamik qaammat ataaseq qaangiutsinnagu.

8. AMATØR- AAMMA ORDENSUDVALGI

§ 23

23.1   Amatør- aamma Ordensudvalgi ataatsimeersuarnermi qinerneqartassaaq inuttaqassallunilu siulittaasumik ilaasortanillu marlunnik, tamatuma saniatigut sinniisussaq ataaseq. Ilaasortat ukiut marlukkaarlugit qinerneqartassapput ileqquusumillu ataatsimeersuaqqinnissap tungaanut atasassallutik.

23.2   Ataatsimiititaliami siulittaasup aalajangiinera malillugu sinniisussaq ataatsimiititaliami ilaasortaalissaaq ilaasortaq ataaseq tunuarsimappat imaluunniit alla pissutigalugu suliassami saqqummiunneqartumi isummernissamut pisinnaassuseqanngippat.

23.3   Ataatsimiititaliamut ilaasortat ataatsimeersuarnermi oqalussinnaatitaapput kisianni taasisinnaatitaanatik.

23.4   Ataatsimiititaliamut saaffiginnissut sunaluunniit Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata allaffeqarfiatigut ingerlanneqassaaq, aammalu taanna aqqutigalugu ataatsimiititaliap aalajangiineri utertinneqartassallutik.

23.5   Suliassanut timersortarnerup soqutigisaanut tunngassuteqarnerusunut  suliassanut illuatungeriissut saniatigut  Kalaalliit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata siulersuisui aalajangiisinnaapput suliassap Kalaallit Nunanni Arsaattartut Kattuffiata Amatør- aamma Ordensudvalg-ianut suliassiissutigineqarsinnaaneranik.

23.6   Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata arsamik pissartanngorniunnernut malittarisassaanut tunngassuteqartut ataatsimiititaliamut suliassiissutigineqarsinnaanngillat.

23.7  Ataatsimiititaliap suliassarai:

Oqartussaaffittut qulliusutut suliassani tamani aalajangiissalluni akissarsiutiginagu timersortartuunermut ileqqorissaarnermullu aalajangersakkat ilaasortaajunnaarsitsinerillu aalajangiiffigisinnaallugit tassani pineqarlutik malittarisassanik unioqqutitsinerit assigisaallu imaluunniit timersortartorpalaanngitsumik assuarnartumilluunniit pissusilersornerit.

23.8   Timersoqatigiiffiit akornanni imaluunniit Kalallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiata timersoqatigiiffiillu akornanni isumaqatigiinngilersimagaluarpata isumaqatigiissitsiniartutut aalajangiisinnaassallutik isumaqatigiinngissuteqartut taamatut aalajangiineqarnissaanik isumaqatigiissimappata, aammalu udvalgi isumaqarsimaguni suliassaq aalajangiiffigisariaqarlugu.

23.9   Amatør- aamma Ordenudvalgip sulinissaanut malittarisassat:

Suliassap suliarinerani ataatsimiititaliap paasissutissat pisariaqartitani tamaasa pissarsiariniarsinnaavai, taamaattumik Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat, timersoqatigiiffiit ilaasortallu ataasiakkaat ataatsimiititaliap apeqquteqaataanut akissuteqarsimasariaqarput ataatsimiititaliap apeqqutit akineqarnissaannut killissarititaa qaangiutinnagu.

23.10 Isumaqatigiinngissuteqartut tamarmik namminneq kissaateqarsinnaapput oqaatsitik atorlugit, oqarasuaatikkut, allakkatigulluunniit ataatsimiititaliamut namminneq pissutigisaminnik aalajangiussaminnillu nassuiaateqarsinnaanissaminnut. Suliassaqartillugu malittarisassanik inatsisinilluunniit tunngaveqarluni aalajangerneqarsinnaasunik, tamakkua allattarissat atorlugit aaqqivigineqarsinnaapput.

23.11 Tamatumap saniatigut suliassaq ataatsimiititaliami suliarineqartassaaq ataatsimiititaliami siulittaasup ilaasortalluunniit ataatsip tamanna kissaatigippagu.

23.12 Ataatsimiititaliap aalajangiinera aalajangiinerup nassiunneqarnerata kingorna sapaatip akunneri sisamat qaangiutsinnagit illuatungeriinnit imaluunniit Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffianniit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffianni Amatør- aamma Ordens-udvalgianut suliassiissutigineqarsinnaavoq.

23.13 Suliassaq sunaluunniit Kalaallit Nunaani Timersoqatigiit Kattuffianni Amatør- aamma Ordensudvalgianut saqqummiunneqarsinnaanngilaq, Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffianni Amatør- aamma Ordensudvalg-ianut saqqummiunneqareersimatinnagu.

9. AALAJANGERSAKKAT ALLAT

§ 24

24.1   Kattuffiup inatsisaasa allanngortinneqarnissaannut piumasarineqarpoq ataatsimeersuaqataasut minnerpaamik 2/3-iisa tamanna akuerissagaat.

§ 25

25.1   Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat atorunnaarsinneqarsinnaanngilaq ikinnerpaamik timersoqatigiiffinnit marlunnit kattuffiup ataannarnissaa kissaatigineqartillugu. Atorunnaarsitsinermut aalajangerneq taamaallaat pisinnaavoq ileqquusumik ataatsimeersuarnermi aammalu ikinnerpaamik taaseqataasinnaasut 2/3-iisa akuersinerisigut.

25.2   Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat atorunnaarsinneqassagaluarpat kattuffiup aningaasaatai pigisaaluunniit nalillit Kalaallit Nunaanni Timersoqatigiit Kattuffiannut tunniunneqassapput. Kalaallit Nunaanni arsaannerup siuarsarneqarnissaanut atugassatut.

Inatsisit ukua akuersissutigineqarput Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffianni ileqquusumik ataatsimeersuarnermi 13. Oktober 2005-mi ingerlanneqartumi, atortuulersinneqarlutillu ataatsimeersuarnerup naammassineraniit.